Materials

Check out the video content of the Instrumentarium Science Foundation on our Youtube channel

Instrumentarium Science Foundation Youtube channel

Here you can also find the Foundation logo, rules and Privacy Statement (GDPR compliant).

  • Instrumentariumin Tiedesäätiö sr:n logo (png, 35 KB)
     
  • Instrumentariumin Tiedesäätiö sr:n säännöt (pdf, 97 KB)
    Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt Instrumentariumin Tiedesäätiö sr:n (Instrumentarium Science Foundation sr) uudistetut säännöt 25.1.2018. Säännöt ovat uuden säätiölain 487/2015 mukaiset. 
  • Tietosuojaseloste (pdf, 151 KB)
    Rekisterinpitäjän tulee laatia jokaisesta eri henkilörekisteristä rekisteriseloste, joka on pidettävä yleisesti saatavilla esimerkiksi rekisterinpitäjän toimipaikassa tai verkkopalvelussa. Samaan henkilörekisteriin kuuluvat erikseen pidetyt atk-rekisterit ja manuaaliset luettelot ja kortistot, jos niitä käytetään saman tehtävän hoitamiseen.