Myönnetyt apurahat

21.3.2017

Apurahoja lääketieteen, luonnontieteiden ja tekniikan tutkijoille

Instrumentariumin tiedesäätiö on jakanut nuorille lääketieteen, luonnontieteiden ja tekniikan tutkijoille apurahoja yhteensä 900 000 euroa. Säätiön suurimman 100 000 euron apurahan sai dosentti Mikko Airavaara Helsingin yliopistosta.

Vuoden 2017 apurahahakuun jätettiin kaikkiaan 320 hakemusta ja niiden yhteissummaksi muodostui 8,85 miljoonaa euroa. Väitöskirjatöihin jätettiin 226 apurahahakemusta yhteensä 3,8 miljoonalla eurolla. Yhdennettätoista kertaa haettavina olleita post doc -apurahoja haki 48 tutkijaa yhteensä 2,0 miljoonalla eurolla. Seitsemättä kertaa haettavaksi julistettua Instrufoundation Fellow -apurahaa haki 24 varttunutta tutkijaa yhteensä 2,3 miljoonalla eurolla.

Säätiön hallitus myönsi yhden 100 000 euron Instrufoundation Fellow -apurahan. Lisäksi myönnettiin seitsemän post doc -apurahaa yhteensä 325 000 euroa ja väitöskirjaa valmisteleville hakijoille 37 apurahaa yhteensä 358 000 euroa sekä muita apurahoja yhteensä 117 000 euroa. Kaikista jätetyistä hakemuksista voitiin rahoittaa 10 %.

Lehdistötiedote "Mikko Airavaaralle 100 000 euroa"

Säätiön apurahojen saajat julkistetaan 21. maaliskuuta järjestettävässä juhlatilaisuudessa Helsingissä.

Vuonna 2017 ja tätä aikaisemmin jaetut apurahat: