Hallinto

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa sen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 11 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on 3 vuotta ja jäsen voidaan valita uudelleen 2 kertaa peräkkäin. Hallituksen jäsenen on oltava Suomen kansalainen ja asiantuntija säätiön toimialalla sekä lisäksi yhden on oltava lääketieteiden, yhden teknisten tieteiden ja yhden talous- tai kauppatieteiden virassa oleva professori yliopistossa tai korkeakoulussa. Hallituksen jäseneksi ei voida valita 68 vuotta täyttänyttä henkilöä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Säätiöllä on lisäksi hallituksen valitsema asiamies.

 

Hallitus

 • Markku Mäkijärvi 

  Hallituksen puheenjohtaja
  Dosentti, johtajaylilääkäri
  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

 • Petri Bono 

  Hallituksen varapuheenjohtaja, dosentti, johtava ylilääkäri
  Terveystalo Oyj

 • Ritva Jokela 

  Dosentti, erikoislääkäri
  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

 • Jaakko Niinimäki 

  Professori, osastonylilääkäri
  Oulun yliopistollinen sairaala

 • Hanna Viertiö-Oja 

  TkT, Chief Scientist
  GE Healthcare Finland Oy

 • Johanna Ivaska  

  Akatemiaprofessori
  Turun yliopisto

 • Kai Kaarniranta 

  Professori, ylilääkäri
  Itä-Suomen yliopisto

 • Teemu Malmi 

  Professori
  Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

 • Niku Oksala 

  Professori, ylilääkäri
  Tampereen yliopisto ja Tampereen yliopistollinen sairaala

 • Tuomas Lokki 

  Varatoimitusjohtaja, Planmeca Group Oy

 • Saara Hassinen 

  Toimitusjohtaja, Terveysteknologia ry – Healthtech Finland

 • Simo Särkkä 

  Professori
  Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu

 

Toimihenkilöt