Markku Lämsä

Asiamies
FT

Markku Lämsä valmistui filosofian tohtoriksi kemiasta Oulun yliopistosta vuonna 1997. Hän työskenteli post-doc tutkijana Bonnin yliopistossa Saksassa ja Oulun yliopistossa ennen siirtymistään asiantuntijaksi Innovaatiorahoituskeskus Tekesiin. Lämsä on toiminut ohjelmapäällikkönä Tekesin FinNano ja Toiminnalliset materiaalit -ohjelmassa. Tiedesäätiön asiamiehen tehtävää hän hoitaa sivutoimisena.