Niku Oksala

Professori, ylilääkäri
Tampereen yliopisto ja Tampereen yliopistollinen sairaala

Niku Oksala on kirurgian, erityisesti verisuonikirurgian professori ja ylilääkäri. Hän kehittää uutta kirurgista teknologiaa ja kajoamatonta sensoriteknologiaa, jolla voidaan diagnosoida sairauksia, seurata potilaiden elintoimintoja ja parantaa potilasturvallisuutta.