Hakeminen

Instrumentariumin Tiedesäätiö tukee lääketieteen ja lääketieteen tekniikan sekä niihin liittyvää luonnontieteellistä ja taloustieteellistä tutkimusta.

Säätiön keskeisin toiminnan muoto on vuosittain yleisessä haussa jaettavat henkilökohtaiset apurahat. Apurahoja myönnetään väitöskirja- ja post doc -tutkijoille sekä tutkimusryhmille.

Säätiö myöntää kohdealueilla tutkimusta harjoittavien äskettäin väitelleiden tohtorien tieteellisen urakehityksen tukemiseen henkilökohtaisia post doc -apurahoja vähintään yhden vuoden (12 kk) mittaista ulkomailla tapahtuvaa tutkimustyötä varten. Lisäksi säätiö julistaa haettavaksi yhden varttuneille tutkijoille tarkoitetun 100 000 euron suuruisen Instrufoundation Fellow - apurahan yhden (12 kk) vuoden Suomessa työskentelyä varten.

Haun kohdealueista sekä ilmoitus- ja hakuaikataulusta päätetään Instrumentariumin Tiedesäätiön hallituksen vuosikokouksessa toukokuussa.

Ilmoitus apurahojen julistamisesta haettavaksi on nähtävissä Instrumentariumin tiedesäätiön www-sivuilla. Ilmoitus toimitetaan yliopistojen ja korkeakoulujen ilmoitustauluille ja tiedotuslehtiin. Lisäksi apurahailmoitus toimitetaan seuraaviin lehtiin: Duodecim, Suomen Lääkärilehti ja Tekniikka&Talous.

Apurahojen saajat tullaan ilmoittamaan säätiön kotisivuilla maaliskuussa.

Katso uusin apurahakuuluts "Vuoden 2018 apurahat" (haku päättynyt).