Materiaalipankki

  • Instrumentariumin Tiedesäätiö sr:n logo (png, 35 KB)
     
  • Instrumentariumin Tiedesäätiö sr:n säännöt (pdf, 97 KB)
    Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt Instrumentariumin Tiedesäätiö sr:n (Instrumentarium Science Foundation sr) uudistetut säännöt 25.1.2018. Säännöt ovat uuden säätiölain 487/2015 mukaiset. 
  • Instrumentariumin Tiedesäätiön tietosuojaseloste (pdf, 139 KB)
    GDPR eli lyhenne sanoista General Data Protection Requlation on yleinen EU:n tietosuoja-asetus, joka tuli voimaan keväällä 2016 ja asetusta alettiin soveltaa 25.5.2018 alkaen. Asetus korvasi henkilötietolain ja sitä tullaan soveltamaan kaikissa yrityksissä ja yhteisöissä, joissa ollaan tekemisissä henkilötietojen kanssa.