Tiedesäätiön vuoden 2024 apurahahaku kiinnosti

Instrumentariumin tiedesäätiö vastaanotti vuoden 2024 apurahahakuun yli 400 hakemusta. Niiden arviointityö alkaa lokakuussa, ja rahoituspäätökset ilmoitetaan hakijoille tammikuussa 2024.

Instrumentariumin tiedesäätiön haku päättyi viime perjantaina 15.9.2023. Määräaikaan mennessä hakemuksia otettiin vastaan yhteensä 401 kappaletta. Edellisellä apurahakierroksella hakemuksia saapui 342 ja vuonna 2021 niitä vastaanotettiin 306.

Eniten kasvua hakumäärissä oli edelliseen vuoteen verrattuna väitöskirja-apurahoissa.

Säätiö myöntää tulevalla apurahakaudella jälleen myös post doc -apurahoja sekä ulkomaille lähteville tutkijoille että Suomeen saapuville tutkijoille. Lisäksi myönnetään 150 000 euron Fellow- ja 50 000 euron Silmu-apurahoja.

Hakemusten määrä per hakumuoto:

  • Fellowship: 37
  • Post doc – saapuvat: 26
  • Post doc – lähtevät: 21
  • Silmu: 11
  • Väitöskirja: 306

Hakemusten määrä per tieteenala:

  • Lääketiede: 192
  • Luonnontiede: 149
  • Tekniikka: 51
  • Taloustiede: 9

Kaikkiaan säätiö on varannut vuoden 2024 hakua varten 1,4 miljoonaa euroa lääketieteen ja lääketieteen tekniikan sekä niihin liittyvän luonnontieteellisen ja taloustieteellisen tutkimuksen tukemiseen. Hakuaikana 1.8.-15.9.2023 haettujen apurahojen euromäärä ylitti 15 miljoonaa euroa.

Apurahat julkaistaan juhlatilaisuudessa Helsingissä 14. helmikuuta 2024. Päivämäärä kannattaa merkitä jo kalenteriin.


Instrumentariumin tiedesäätiö 19.9.2023