Hallinto

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa sen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 11 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on 3 vuotta ja jäsen voidaan valita uudelleen 2 kertaa peräkkäin. Hallituksen jäsenen on oltava Suomen kansalainen ja asiantuntija säätiön toimialalla sekä lisäksi yhden on oltava lääketieteiden, yhden teknisten tieteiden ja yhden talous- tai kauppatieteiden virassa oleva professori yliopistossa tai korkeakoulussa. Hallituksen jäseneksi ei voida valita 68 vuotta täyttänyttä henkilöä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Säätiöllä on lisäksi hallituksen valitsema asiamies.

 
 

Hallitus

 • Petri Bono 

  Hallituksen puheenjohtaja, dosentti, johtava ylilääkäri
  Terveystalo Oyj

 • Johanna Ivaska  

  Hallituksen varapuheenjohtaja, akatemiaprofessori
  Turun yliopisto

 • Jaakko Niinimäki 

  Professori, osastonylilääkäri
  Oulun yliopistollinen sairaala

 • Kai Kaarniranta 

  Professori, ylilääkäri
  Itä-Suomen yliopisto

 • Teemu Malmi 

  Professori
  Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

 • Niku Oksala 

  Professori, ylilääkäri
  Tampereen yliopisto ja Tampereen yliopistollinen sairaala

 • Saara Hassinen 

  Toimitusjohtaja, Terveysteknologia ry – Healthtech Finland

 • Simo Särkkä 

  Professori
  Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu

 • Juha Sinisalo 

  Professori
  Helsingin Yliopisto
  HUS Sydän- ja keuhkokeskus

 • Hanna Renvall 

  Professori
  HUS & Aalto-yliopisto

 • Matthew Iles 

  Toimitusjohtaja
  AbbVie Oy

 • Anniina Fränkkilä 

  Apulaisprofessori
  Helsingin yliopisto
  Naistenklinikka

 

Toimihenkilöt