Säätiö

Instrumentariumin tiedesäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea maamme lääketieteen sekä teknisten ja luonnontieteiden laitteisiin ja menetelmiin liittyvää tutkimustyötä sekä näiden alojen taloustieteellistä tutkimusta. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja sellaisille tieteenharjoittajille, jotka työskentelevät säätiön asettamien tavoitteiden hyväksi.