Hanna Renvall

Professori
HUS & Aalto-yliopisto

Hanna Renvall (LT, DI) on toiminnallisen aivokuvantamisen, erityisesti magnetoenkefalografia (MEG) -menetelmän ja sen sovellusalueiden, asiantuntija. Hän johtaa BioMag -tutkimuslaboratoriota Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa (HUS), ja 1.1.2021 alkaen hoitanut HUSin ja Aalto-yliopiston ensimmäistä yhteisprofessuuria alanaan translationaalinen aivokuvantaminen.