Uusi laserhoito ehkäisee sokeutumista

Maculaser Oy:n kehittämä laserhoito pyrkii ehkäisemään monien verkkokalvosairauksien aiheuttamaa näönheikentymistä ja sokeutumista. Hoidossa verkkokalvoa lämmitetään laserilla, jonka lämmitystehoa hallitaan reaaliaikaisesti ja yksilöllisesti. Yritys on saanut Instrumentariumin tiedesäätiöltä apurahan uudenlaisen hoitomuodon kehitystyöhön.

Maculaser on kliinisen vaiheen terveysteknologiayhtiö, joka kehittää laseriin perustuvaa hoitomuotoa yleisten verkkokalvosairauksien hoitoon. Näitä ovat esimerkiksi silmänpohjan ikärappeuma ja diabeettinen retinopatia. Yhtiön kehittämä teknologia mahdollistaa vahinkoa aiheuttamattomat laserhoidot, joissa verkkokalvon lämpötilaa nostetaan hetkellisesti.

”Verkkokalvon lämpötilan hallinta on hoidossa keskeisin asia. Jos lämpötila on liian matala, ei hoidosta ole potilaalle mitään hyötyä. Jos lämpötila on liian korkea, vahingoittaa se herkkää verkkokalvoa. Siksi laserin tuottaman lämmitystehon on oltava yksittäiselle potilaalle ja hänen verkkokalvolleen täsmälleen sopiva”, painottaa Maculaser Oy:n teknologiajohtaja (CTO) Jaakko Nieminen.

Maculaser Oy:n historia on lähtenyt liikkeelle jo noin 10 vuotta sitten Aalto-yliopistolta ja siellä tehdystä näköaistiin liittyvästä tutkimuksesta. Noin viisi vuotta sitten alkoi idean kaupallistaminen. Instrumentariumin tiedesäätiö on myöntänyt vuonna 2023 Maculaserille 50 000 euron SILMU-apurahan uuden hoitomuodon ja siihen liittyvän laitteiston kehitystyöhön.

”Makulan” lämpötilan on oltava oikea

Maculaser Oy:n nimen taustalla on sana ”makula”, joka on silmänpohjalla oleva tarkan näön alue. Makulan ympäristö on juuri se silmän alue, jota yrityksen kehittämällä laserhoitomuodolla lämmitetään. Oikean lämpötilan määrittelemiseen käytetään valovälähdyksiä, jotka aktivoivat verkkokalvon soluja. Lämpötilan muuttuessa myös verkkokalvon solujen reaktiot valoväläyksiin muuttuvat. Lämpötilan mittaaminen tapahtuu samantapaisen mekanismin kautta kuin mitä käytetään EKG-tutkimuksissa.

”Kehitystyön alla olevan hoitolaitteen aivan ensimmäinen prototyyppi tehtiin jo yliopistolla opiskellessani. Nyt laitetta on kehitetty paljon pidemmälle ja sairaalakäyttöä varten. Vuonna 2024 aloitamme kliiniset kokeet, joiden lopputulemana hankimme laitteelle CE-merkinnän. Parin vuoden päästä meillä on suunnitelmiemme mukaan kaikki luvat kunnossa ja voimme aloittaa laitteen myynnin”, visioi Nieminen tulevaisuutta.

Valmiin laitteen yksikköhinnan arvioidaan olevan joitain kymmeniätuhansia euroja. Lisäksi asiakas maksaa laitteen käytöstä hoitotoimenpiteiden lukumäärän perusteella. Nykyisen laitteen suunnittelun ohella yrityksessä on tutkittu myös saman toimintatavan hyödyntämistä silmäsairauksien diagnostiikassa.

Parempaa käytettävyyttä ja enemmän tarkkuutta

Aloittavalla yrityksellä on lähes aina tarvetta lisärahoitukselle. Tuotekehityksessä rahaa kuluu sekä teknologiaan että ihmisten palkkoihin. Maculaser on saanut olemassaolonsa aikana rahoitusta yksityisiltä pääomasijoittajilta, Business Finlandilta sekä EU:n Horizon 2020 -ohjelmasta.

”Instrumentariumin tiedesäätiöltä saamamme SILMU-apuraha on ollut meillä merkittävä motivaation ja itseluottamuksen nostattaja. Lääketieteen teknologian huippuasiantuntijat arvostavat meitä ja teknologiaamme ja uskovat sen kehitysmahdollisuuksiin. Rahasummanakin tuki on merkittävä, sillä startup-yrityksen kulut juoksevat jatkuvasti”, muistuttaa Nieminen.

Rahoista suuri osa menee laitteiston käytettävyyden kehittämiseen sekä sen tarkkuuden parantamiseen. Niiden avulla hoitoprosessi saadaan nykyistä tehokkaammaksi.

”Sain itse aikoinaan jo väitöskirjatutkimukseeni apurahan Instrumentariumin tiedesäätiöltä, joten säätiö oli minulle siksi tuttu jo entuudestaan. On ollut positiivinen signaali, kun on voinut eri yhteyksissä mainita tästä apurahasta.”

Teksti: Kai Tarkka / Viestintäpalvelu Taika Oy
Kuva: Ilkka Nissilä

Instrumentariumin tiedesäätiö 5.9.2023