Instrumentariumin Tiedesäätiöltä 1,4 miljoonaa euroa lääketieteelliseen tutkimukseen

Instrumentariumin Tiedesäätiö jakaa tänä vuonna lääketieteen, luonnontieteiden ja tekniikan tutkijoille apurahoja 1 400 000 euroa. Apurahoja myönnetään 43 henkilölle tai ryhmälle. Säätiön suurimman 100 000 euron apurahan saavat ulkomailta palanneet tutkijat FT Heidi Haikala Helsingin yliopistosta ja FT, dosentti Juulia Jylhävä Tampereen yliopistosta.

Instrumentariumin Tiedesäätiön apurahat kohdentuvat lääketieteen ja lääketieteen tekniikan sekä niihin liittyvän luonnontieteellisen ja taloustieteellisen tutkimuksen tukemiseen. Lisäksi jaetaan kaksi tutkijainnovaattoreille ja tiedeyrittäjille tarkoitettua Silmu-apurahaa.

Tiedesäätiön suurimman 100 000 euron Instrufoundation Fellow -apurahan saavat Tampereen yliopiston dosentti, FT Juulia Jylhävä elektronisen gerasteniaindeksin kehittämiseen haavoittuvien henkilöiden tunnistamiseksi Suomen terveydenhuollossa sekä Helsingin yliopistosta FT Heidi Haikala tutkimukseen liittyen keuhkosyövän kestävien hoitovasteiden löytymiseen immuuniyhdistelmähoidoilla. Jylhävä on hiljattain palannut Ruotsin Karolinska Institutetista ja Haikala Bostonista Dana-Farber -syöpätutkimuskeskuksesta sekä Harvardin lääketieteellisestä tiedekunnasta.

Heidi Haikala näkee apurahoilla tärkeän roolin lääketieteen ja heidän tapauksessaan syövän immuunihoidon tutkimukselle.

”Potilaan omaa puolustusjärjestelmää aktivoivat syövän immuunihoidot ovat jo osa uuden ajan syövän hoitoa, ja ne voivat todella pidentää hoitovasteita. Emme kuitenkaan vielä tarkalleen tiedä, miksi ne toimivat toisille potilaille ja potilasryhmille paremmin kuin toisille. Tutkimuksessa pureudumme sekä nykyisille immuunihoidoille vastustuskykyisten syöpien vastustusmekanismien selvittämiseen, sekä löytämään uusia keinoja siihen, miten immuunihoidoille vastustuskykyiset syövät voitaisiin kääntää immuunivastaavammiksi.”

Säätiöiden tarjoaman rahoituksen merkitys on entisestään kasvanut viime vuosina, kun julkisen rahoituksen määrä on pienentynyt.

”Apurahan avulla koko tutkimusryhmä voi keskittyä enemmän varsinaiseen tutkimukseen, kun paljon aikaa vievään rahoituksen keräämiseen ei tarvitse panostaa aivan yhtä paljoa. Psykologisesti rahoituksella on myös kannustava merkitys. Tutkimustyö on kallista, mutta rahan avulla voidaan toteuttaa esimerkiksi aikaisempaa laajempia ja tarkempia sekvensointeja”, kertoo Haikala.

Apurahoja jaossa ennätyssumma

Instrumentariumin Tiedesäätiön hallituksen puheenjohtaja, dosentti ja johtava ylilääkäri Petri Bono toteaa, että säätiö haluaa olla turvaamassa suomalaista tutkimusta ja yhteiskunnan hyvinvointia vaikeinakin aikoina. Kaikkiaan apurahoja on vuodelle 2023 jaossa 1,4 miljoonaa euroa, mikä on enemmän kuin aiempina vuosina.

”Tänä vuonna lisäsimme jaettua apurahasummaa erityisesti post-doc -tutkijoille, jotka pääsevät pandemiarajoitusten helpotuttua taas paremmin hakeutumaan tutkijoiksi moniin ulkomaisiin huippuyliopistoihin”, Petri Bono sanoo.

Post doc -apurahaa saa peräti kymmenen tutkijaa yhteensä 500 000 euroa ja väitöskirjaa valmisteleville hakijoille jaetaan 28 apurahaa yhteensä 547 000 euroa sekä yksi muu 53 000 euron apuraha. Tiedeyrittäjyyttä tukemaan tarkoitetut 50 000 euron Silmu-apurahat menevät Hematoscope Oy:lle ja Maculaser Oy:lle.

Vuoden 2023 apurahahakuun jätettiin kaikkiaan 342 hakemusta. Instrumentariumin Tiedesäätiö on jakanut toimintansa aikana 1970 - 2023 apurahoja 18,9 miljoonaa euroa 1300 tutkijalle tai tutkimusryhmälle.

Lue lisää vuoden 2023 myönnetyistä apurahoista.


 

Instrumentariumin tiedesäätiö 7.2.2023