Vatsakalvodialyysin seuranta aikaisempaa helpommaksi

Vatsakalvodialyysipotilaiden vatsakalvon toimivuuden testaus on perinteisesti tapahtunut aikaa vievän ja vaivalloisen prosessin avulla, jossa potilas itse kerää dialyysinäytteitä. Instrumentariumin tiedesäätiön osittain rahoittama Smart PD Solutions Oy kehittää hoitomuotoa, jossa dialyysipotilaan seuranta tapahtuu kotona helppokäyttöisellä mittalaitteella.

Vatsakalvo- eli peritoneaalidialyysi (PD-dialyysi) on hoitomuoto, jossa käytetään hyväksi potilaan omaa vatsakalvoa. Vatsakalvo toimii tässä hoitomuodossa puoliläpäisevänä kalvona, jolloin munuaisten tuottamat kuona-aineet siirtyvät verestä vatsakalvon läpi vatsaonteloon pumpattuun erityiseen dialyysinesteeseen. Kuona-aineet poistuvat elimistöstä, kun dialyysineste valutetaan ulos vatsakalvosta.

"Smart PD Solutions Oy:ssä kehitetään hoitomuotoa, jossa dialyysinesteen analyysi voidaan tehdä helposti kotona. Perinteisesti analyysi tehdään vuosittain ja vaatii käynnin sekä sairaalassa, että laboratoriossa. Tämä on hyvin pitkä analyysiväli ja usein potilaalle hankala. Meidän analyysimme voidaan tehdä helposti ja useammin, esimerkiksi viikoittain tai kuukausittain. Analyysi onnistuu tulevaisuudessa potilaan omassa kodissa, jossa hän voi käyttää kehittämäämme mittalaitetta", kertoo teknologiajohtaja Markku Känsäkoski Smart PD Solutions Oy:stä. Sähköinsinööri Känsäkoski on työskennellyt erilaisten mittalaitteiden parissa monissa erilaisissa tehtävissä jo kolmekymmentä vuotta.

Yrityksen toinen perustaja Pirgit Silvast-Äikäs on puolestaan työskennellyt pitkään dialyysipotilaiden parissa. Sitä kautta monet dialyysianalyysiin liittyvät käytännön kysymykset ovat tulleet hänelle konkreettisesti tutuiksi. Smart PD Solutions Oy on perustettu vuonna 2019 ja se on saanut vuonna 2022 Instrumentariumin tiedesäätiöltä 50 000 euron SILMU-apurahan toimintansa kehittämiseen.

Laboratoriosta kentälle

Vatsakalvodialyysin seuranta voidaan toteuttaa potilaan kotona ja niin usein kuin se nähdään tarpeelliseksi. Aikaisemmin analyysinäytteen ottaminen ja analysointi ovat olleet käsityötä. Smart PD Solutionsin suunnittelemalla mittalaitteella vatsakalvon dialyysinesteen tilaa voidaan seurata paljon helpommin.

"Olemme vielä yrityksenä nuori ja tutkimusvaiheessa. Kehitämme mittausmenetelmiä jatkuvasti paremmaksi. Tutkimustyömme vaikuttaa myös lopullisen mittalaitteen suunnitteluun ja valmistukseen. Tässä vaiheessa tutkimus tapahtuu vielä aika pitkälti laboratoriossa, mutta myöhemmin lähdemme tekemään tutkimusta myös kentälle. Mittausmenetelmä muistuttaa jonkin verran potilaan verensokerin mittausta. Mittalaitteeseen asetetaan kertakäyttöinen anturikasetti ja siinä on lukijalaite, josta tuloksen näkee helposti", kertoo Känsäkoski.

Lääketieteessä harvemmin tehdään suuria kvanttihyppyjä. Niinpä myös Smart PD Solutionsin mittalaitteen päätyminen asiakkaiden kotiin kestää vielä monia vuosia.

"Aluksi mittalaite tukee enemmän lääketieteellistä tutkimustyötä, ja antaa tutkijoille arvokasta tietoa vatsakalvon toiminnasta. Kertyneiden kokemusten pohjalta kehitetään potilaiden kodeissa toimiva helppokäyttöinen laite. Se voi olla käytössä 5-10 vuoden kuluessa", arvelee Känsäkoski.

SILMU-apuraha tukee sekä rahallisesti että henkisesti

Lääketieteellisten laitteiden kehittäminen ei tapahdu kovin nopeasti, mutta kehitystyö vaatii myös tyypillisesti ulkopuolista rahoitusta. Varsinkin alkuvaiheessa oleva yritys ja sen kiinnostava innovaatio tarvitsevat usein tukea monelta taholta. Smart PD Solutions Oy on saanut vuonna 2022 tukea Instrumentariumin tiedesäätiön 50 000 euron SILMU-apurahan kautta. Rahoitusta yritys on saanut myös muun muassa ELY-keskukselta sekä Keksintösäätiöltä.

"SILMU-apuraha on meille erittäin tärkeä. Sen avulla voimme viedä tutkimustyötämme eteenpäin ja olemme taas yhden askeleen lähempänä valmista mittalaitetta. Rahoitus on tärkeää myös siksi, että ulkopuolisen rahoittajan tuki vahvistaa rahatilanteen lisäksi myös uskoa omaan tekemiseen. SILMU-apuraha on osa positiivista kehää, joka näkyy toivottavasti ovien aukaisijana uusien rahoittajien suuntaan meidän seuraavilla rahoituskierroksillamme", uskoo Känsäkoski.

Teksti: Kai Tarkka / Viestintäpalvelu Taika Oy
Kuva: Smart PD Solutions Oy

Instrumentariumin tiedesäätiö 26.9.2022