Instrumentariumin Tiedesäätiöltä 1.2 miljoonaa euroa lääketieteelliseen tutkimukseen

Instrumentariumin Tiedesäätiö jakaa vuonna 2022 lääketieteen, luonnontieteiden ja tekniikan tutkijoille apurahoja yhteensä 1 200 000 euroa. Apurahoja myönnetään yhteensä 36 henkilölle tai ryhmälle. Säätiön suurimmat 100 000 euron apurahat saavat PhD Jette Lengefeld ja LT, dosentti Panu Luukkonen Helsingin yliopistosta.

Instrumentariumin Tiedesäätiön apurahat kohdentuvat lääketieteen ja lääketieteen tekniikan sekä niihin liittyvän luonnontieteellisen ja taloustieteellisen tutkimuksen tukemiseen. Lisäksi jaetaan kaksi tutkijainnovaattoreille ja tiedeyrittäjille tarkoitettua Silmu-apurahaa.

Tiedesäätiön suurimmat 100 000 euron Instrufoundation Fellow -apurahat saavat PhD Jette Lengefeld solukoon vaikutuksesta kantasolujen toiminnan säätelyyn ikääntymisen ja sairauden aikana sekä lääketieteen tohtori, dosentti ja tutkija Panu Luukkonen Helsingin yliopistosta rasvamaksan tutkimukseen.

Panu Luukkonen toteaa apurahojen olleen merkittävä tuki hänen tutkijanurallaan.

”Kolme vuotta sitten pääsin Instrumentariumin Tiedesäätiön apurahan ansiosta Yalen yliopistoon perehtymään ja kehittämään uutta rasvamaksan tutkimusmenetelmää. Palatessani nyt helmikuussa Suomeen, pystyn säätiön Fellow-apurahan turvin hankkimaan massaspektrometrin. Se on erittäin keskeinen tutkimuslaite, kun maksaan ja erityisesti rasvamaksaan liittyvää tutkimusta viedään Suomessa eteenpäin, hän kertoo.

Massaspektrometri oli Luukkosen tutkimuksen keskeinen työkalu jo Yhdysvalloissa. Vuoden 2022 aikana laite otetaan käyttöön hänen tutkimusryhmässään Helsingin yliopistossa. Sitä hyödynnetään tutkimustyössä, mutta sillä tehtävien tutkimusten tulokset voivat näkyä tulevaisuudessa myös maksasairauksien hoitotyössä.

”Tänä vuonna panostimme erityisesti hakemuksiin, jotka tarjoavat tutkijoille mahdollisuuden palata ulkomailta Suomeen ja perustamaan oman tutkimusryhmän. Säätiö haluaa olla mukana kehittämässä ja myös turvaamassa suomalaista tutkimusta ja yhteiskunnan hyvinvointia. On myös hienoa, että onnistuneen sijoitustoiminnan ansiosta voimme tulevanakin vuonna jakaa merkittävän määrän apurahoja”, toteaa dosentti ja johtava ylilääkäri Petri Bono, joka toimii apurahoja jakavan ja hallinnoivan Instrumentariumin Tiedesäätiön hallituksen puheenjohtajana.

Fellow-apurahan lisäksi myönnetään kuusi Post doc -apurahaa yhteensä 395 000 euroa ja väitöskirjaa valmisteleville hakijoille 22 apurahaa yhteensä 420 000 euroa. Tiedeyrittäjyyttä tukemaan tarkoitettu 50 000 euron Silmu-apuraha myönnetään Smart PD Solutions Ltd Oy:lle ja StemSight Oy:lle.

Lista kaikista apurahojen saajista julkaistaan säätiön sivulla: www.instrufoundation.fi/myonnetyt-apurahat

Instrumentariumin tiedesäätiö 15.3.2022