Instrumentariumin tiedesäätiö: Apuraha-arvioitsijan työ keskiössä apurahaprosessissa

Apuraha-arvioitsijan työ apurahojen hakuprosessin taustalla on Instrumentariumin tiedesäätiössä tehty näkyväksi palautteen avulla. Jokainen hakija saa hakemuksestaan arvioitsijan palautteen, joka auttaa erityisesti nuoria tutkijoita kehittämään hakemustaan eteenpäin.

Tämän vuoden apurahahaku on jo päättynyt, mutta taustalla on kova työ käynnissä. Reilut 300 hakemusta on lähetetty arvioitsijoille, jotka käyvät hakemukset läpi, pisteyttävät ne ja antavat hakemuksesta palautteen hakijalle. Jokaiselle hakemukselle pyritään löytämään kaksi arvioitsijaa.

”Arvioitsijat valikoituvat työhönsä säätiön kautta rahoitettavien tutkimusalojen mukaan. He ovat asiantuntijoita, ja usein jo tietynlaisessa senioriasemassa omassa organisaatiossaan. Hakemukset pyritään allokoimaan arvioitsijoille niin, että heillä olisi substanssiosaamista rahoitusta hakevan tutkimuksen alasta”, kertoo Instrumentariumin tiedesäätiön hallituksen jäsen Johanna Ivaska.

Sitä, että oma apurahahakemus päätyisi joka kerta saman tutkimusaiheen asiantuntijan arvioitavaksi, ei aina voida taata runsaiden hakemusmäärien takia. Siksi apurahahakemus on syytä kirjoittaa niin selkeästi kuin mahdollista menemättä liiaksi oman alan yksityiskohtiin. Hakemuksen on hyvä olla ymmärrettävissä myös sellaiselle arvioitsijalle, joka ei välttämättä ole jonkun tietyn kapean tutkimusalan erityisasiantuntija.

”Hyvä arvioitsija on henkilö, jolla on laajaa osaamista myös oman spesifin tutkimuskentän ulkopuolelta. Ja vaikka jokainen hakemus arvioidaan yksilöllisesti, taitava arvioitsija osaa myös suhteuttaa hakemuksia toisiinsa niin, että laadukkaimmat tutkimushankkeet valikoituvat apurahan saajiksi”, Ivaska jatkaa.

Arvioitsijan on myös syytä olla itse tietoinen mahdollisista jääviyskysymyksistä. Kaikkia jääviystekijöitä on mahdotonta löytää ulkoisista lähteistä, jolloin arvioitsijan oma ilmoitus hänen jääviydestään arvioida hakemusta on erityisen tärkeässä roolissa.

Palautteen antamisen taustalla ajatus siitä, että tutkija kehittyy jatkuvasti


Tutkijan työn tärkeä osa on rahoituksen hakeminen. Ilman palautetta on vaikea kehittyä rahoituksen hakijana tai kehittää omaa apurahahakemustaan. Tähän ongelmaan tiedesäätiö halusi puuttua omassa hakuprosessissaan.

”Pelkäsimme aluksi, että palautteen antaminen hakemuksista työllistää jo muutenkin kysyttyjä erityisasiantuntijoita niin paljon, että uusien arvioitsijoiden rekrytointi hankaloituisi. Näin ei kuitenkaan onneksi käynyt, ja olemme säätiössä arvioitsijoille erittäin kiitollisia, että he käyttävät aikaansa ja asiantuntemustaan apurahaprosessiin. Säätiö on saanut useammalta, erityisesti nuorelta tutkijalta kiitoksia saadusta palautteesta, jota pidettiin myös oikeasti hyödyllisenä.” 

Vuoden 2021 apurahahaun apurahojen saajat julkistetaan ensi vuoden maaliskuussa. Säätiö on jakanut viimeisen kymmenen vuoden aikana yhteensä yli kymmenen miljoonaa euroa apurahoja.

 

Instrumentariumin tiedesäätiö 12.11.2020