Hampaaseen kiinnitettävästä lääkeannostelijasta vaihtoehto nieltäville kipulääkkeille

Vuonna 2019 tiedeyrittäjille suunnatun Instrumentariumin tiedesäätiön Silmu-apurahan sai Antti Rahikkalan, Hélder A. Santosin ja Mohammad-Ali Shahbazin perustama Capsamedix Oy. Capsamedix kehittää hampaaseen kiinnitettäviä lääkeannostelulaitteita. Erikoista laitteessa on se, että sen avulla voidaan hallita lääkkeen vapautumisaikaa minuuteista aina useisiin viikkoihin. 

Annostelulaite on hampaaseen kiinnitettävä sormenpään kokoinen kappale, josta lääke vapautuu ennalta määrätyllä nopeudella ja imeytyy suun limakalvojen läpi verenkiertoon. Perinteisten nieltävien lääkkeiden kohdalla vapautuminen tapahtuu nopeasti ruoansulatuskanavassa, jonka jälkeen lääkkeen pitää vielä säilyttää vaikutustehonsa vatsan happamissa olosuhteissa. Nopea vapautuminen saattaa lisäksi aiheuttaa sivuvaikutuksia. Capsamedixin annostelijalla lääkkeen imeytymisreitti on suorempi ja vapautumisnopeutta voidaan säädellä.

”Kyseessä on ei-invasiivinen metodi, eli verrattuna ihon alle asennettaviin pitkään lääkettä vapauttaviin kapseleihin, meidän ei tarvitse kajota kirurgisilla menetelmillä potilaan ihon alle. Laite asennetaan hampaaseen hammaslääkäreiden käyttämillä hammasliimoilla. Tämä voisi olla esimerkiksi vaihtoehtoinen ratkaisu voimakkaiden kipulääkkeiden tai psyykenlääkkeiden annosteluun”, Capsamedixin toimitusjohtaja Antti Rahikkala kertoo.

Rahikkalan tutkimustyön ja yritystoiminnan tavoitteena on kehittää uusia lääkeratkaisuja


Antti Rahikkala on alunperin fyysikko, joka teki väitöskirjansa nanomateriaaleista. Tutkimustyön tavoitteena on aina ollut kehittää jotakin lääkeratkaisua eteenpäin, esimerkiksi Aalto-yliopistolla Rahikkala on kehittänyt nanohiukkasia, joista vapautui lääkkeitä. Tästä näkökulmasta katsottuna yrityksen perustaminen juuri lääkeannostelijan kehittämiseen ja tuotteistamiseen ei tuntunut vieraalta. 

”Itse yrityksen perustamista en kokenut hankalaksi, mutta uusien opeteltavien asioiden määrä oli valtava. Kun aikaisemmin työ oli ollut sitä, että tehdään tutkimusta ja kokeita ja julkaistaan niistä tieteellisiä artikkeleita, niin nyt yrityksen myötä on tullut työpäiviin lisäksi kaikenlaista yritystoiminnan pyörittämiseen liittyvää dokumentaatiota, markkinoiden tutkimusta, patentin tekoa ja esimerkiksi esiintymisiä muillekin kuin vain tiedeyhteisölle, toisin sanoen sijoittajille.”

Tutkijat perustavat yhä useammin oman yrityksen


Rahikkalan kokemus on, että ennen kuin sijoittajat lähtevät tukemaan farmasian alan start up-yrityksen toimintaa, he haluavat, että tietyt vaiheet annostelulaitteen tuotteittamisprosessissa on tehty. Farmasian alalla prosessit ovat vahvasti säännösteltyjä ja aikaa vieviä, mikä tarkoittaa sitä, että rahoituksenkin on oltava pitkäjänteistä.

”Kun aloitin tutkija-koulutettavana vuonna 2010, tutkijoiden perustamat yritykset vaikuttivat olevan harvassa. Nyt tuntuu, että niitä syntyy koko ajan enemmän ja enemmän. Start up-kiihdyttämöistä, Business Finlandista ja eri säätiöistä on ollut suuri apu yrityksen toiminnan kehittämisessä ja pitkäjänteisyyden varmistamisessa.”

”Instrumentariumin tiedesäätiön Silmu-apuraha on harvinaisuus säätiörahoituksen kentällä. Suoraan yrityksille myönnettävät säätiötuet ovat harvassa. Silmun avulla pystymme siirtymään lääkeannostelulaitteemme validoinnissa seuraavaan vaiheeseen ja näin etenemään tuotteistamisprosessissa ja ehkä myös vakuuttamaan sijoittajat tuotteemme tulevaisuudesta”, Rahikkala iloitsee.

Parhaassa tapauksessa Silmu-apuraha saattoi antaa sysäyksen kohti Capsamedixin suurempia suunnitelmia:

”Tulevaisuudessa olisi hienoa, jos teknologiallamme olisi jonkun tietyn lääkkeen annostelussa merkittävä markkinaosuus. Siihen ei realistisesti ihan muutamassa vuodessa vielä päästä, mutta koen, että kaikki on mahdollista”, Rahikkala visioi. 

Tästä on kyse:


Instrumentariumin tiedesäätiö jakoi alkuvuodesta 2020 50-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi 250 000 euroa Silmu-apurahoja tiedeyrittäjille. Yhteensä säätiö jakaa apurahoja lääketieteelliseen tutkimukseen tänä vuonna kaksi miljoonaa euroa.

Instrumentariumin tiedesäätiö 19.10.2020