Koronatilanne vaikuttaa myös säätiöiden varallisuuteen – Instrumentariumin tiedesäätiön sijoitustoiminnan erityispiirre auttoi varautumaan poikkeustilanteeseen

Instrumentariumin tiedesäätiön sijoitussalkun arvo on 43,6 miljoonaa euroa, josta osakkeisiin on sijoitettu noin 90%. Lisäksi säätiöllä on merkittävä kiinteistöomaisuus. Säätiön sijoitustoiminnassa on yksi erityispiirre, joka on turvannut säätiön sijoituksia osakemarkkinoita koettelevasta koronatilanteesta huolimatta.

Apurahoja jakavat säätiöt ovat käytännössä pelkästään riippuvaisia siitä, miten sijoitusmarkkinat ja kiinteistömarkkinat kehittyvät. Kansainväliset markkinavaihtelut vaikuttavat säätiöihin juuri sijoituksien kautta. Lisäksi julkisten kanavien kautta jaettavien varojen määrät vaikuttavat myös apurahasäätiöihin. Jos rahanjako näistä kanavista vähenee, tarve säätiölähtöiselle avustukselle kasvaa.

Selvää on, että jos poikkeustilanne jatkuu pitkään, vaikuttaa se myös säätiöiden jakokelpoisiin varoihin. Instrumentariumintiedesäätiön lisäksi monilla muillakin apurahasäätiö-kategoriaan kuuluvilla säätiöillä ainoa tulonlähde on omaisuuden tarjoama tuotto, jota jaetaan eteenpäin apurahoina. Jos tulonlähde tyrehtyy, niin ennemmin tai myöhemmin sillä on vaikutusta myös jakokelpoisten varojen määrään negatiivisesti.

”Kaikki, mikä vaikuttaa sijoitusmarkkinaan, vaikuttaa epäsuorasti edellytyksiin jakaa varoja eteenpäin, mikä Instrumentariumin tiedesäätiön tapauksessa tarkoittaa esimerkiksi lääketieteellisen tutkimuksen ja tutkijoiden tuen pienentymistä. Konkreettisesti apuraha voi olla tutkijan palkka tai antaa esimerkiksi mahdollisuuden oman tutkimusryhmän perustamiseen”, kertoo Instrumentariumin tiedesäätiön asiamies Markku Lämsä.

”Markkinaheilahteluista riippumatta tavoitteena on, ettei jaettavien varojen summa heilahtelisi liikaa vuodesta toiseen. Ihanteellista olisi, jos summat pysyisivät tasaisina ja jopa pienellä kasvavalla käyrällä koko ajan”, sanoo Instrumentariumin tiedesäätiön varainhoitaja Stefan von Knorring Nordeasta.

”Periaatteessa apurahasäätiöt, kuten Instrumentariumin tiedesäätiökin, ovat siinä mielessä vakavaraisia, ettei niillä ole velkoja, vaan ainoastaan omaisuutta. Lisäksi useimmilla on rakennettu lyhyen aikavälin puskuria, jonka avulla päästään huonompien aikojen yli ilman, että radikaalisti joudutaan varojen jakoa muuttamaan. Takana on kuitenkin kymmenen erittäin hyvää vuotta, ja monet säätiöt jakavat tällä hetkellä kaikkien aikojen suurimpia apurahamääriä, kuten Instrumentariumin tiedesäätiökin. Koskaan aiemmin säätiö ei ole jakanut apurahoina kahta miljoonaa euroa yhden vuoden aikana”, von Knorring lisää.

Pitkäjänteinen sijoitustoiminta mahdollistaa apurahapolitiikan ja sijoitusten reaaliarvon kasvun

Instrumentariumin tiedesäätiön sijoitustoiminnan tavoite on mahdollisimman hyvä pitkän aikavälin sijoitustuotto, joka mahdollistaa apurahapolitiikan toteuttamisen ja sijoitusten reaaliarvon kasvattamisen.

”Sijoitustoiminta lähtee pitkäjänteisyydestä, jolloin sijoitetaan sellaisiin instrumentteihin, joiden odotetaan tarjoavan tuottoa pitkällä aikavälillä, eli esimerkiksi osakkeisiin. Samalla varmistetaan lyhytaikaiset tavoitteet puskurin avulla”, von Knorring jatkaa.

”Instrumentariumin tiedesäätiössä tiedettiin, että tänä vuonna jaetaan ennätysmäärä apurahoja, jolloin tähän varauduttiin jo viime vuoden puolella siirtämällä sijoitettuja varoja käteiseksi. Näin ne olivat jo turvassa markkinoiden romahdukselta. Tämä nimenomaan tarkoittaa puskurin rakentamista: tarkastellaan toimintaa pari vuotta eteenpäin ja jos tiedossa on suuria menoeriä, realisoidaan omaisuutta hyvissä ajoin ja hyvässä markkinatilanteessa, ettei tarvitse myydä sijoituksia aallonpohjalla.”

Instrumentariumin tiedesäätiö sijoittaa pääosin kuten monet muutkin säätiöt, mutta yksi erityispiirre sen sijoitustoiminnan ohjenuoraksi on aikoinaan määritelty. Säätiö sijoittaa terveydenhuoltotoimialaan astetta enemmän kuin monet muut. Periaate on linjassa säätiön toiminnan kanssa, jonka tarkoituksena on tukea toimialaa. Kuluva kevät on näyttänyt, että linjaus on osoittautunut oikeaksi myös tuottomielessä. Terveydenhuoltotoimialan osakkeet ovat pitäneet arvonsa huomattavasti monia muita toimialoja paremmin.

 

Tästä on kyse:

Instrumentariumin tiedesäätiö on jakanut viimeisen kymmenen vuoden aikana yli kymmenen miljoonaa euroa apurahoja lääketieteen sekä teknisten ja luonnontieteiden laitteisiin ja menetelmiin liittyvään tutkimustyöhön sekä näiden alojen taloustieteelliseen tutkimukseen.

Säätiö on sitoutunut edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Lisätietoja

FT Markku Lämsä, asiamies, Instrumentariumin tiedesäätiö, markku.lamsa@instrufoundation.fi,
p. 040 501 5800

Instrumentariumin tiedesäätiö 6.5.2020