Instrumentariumin tiedesäätiöltä apurahoja syövän ja rasvamaksataudin tutkimukseen

LT Anniina Färkkilä, Helsingin yliopisto

Instrumentariumin tiedesäätiö jakoi tänä vuonna apurahoja yhteensä 975 000 euroa.  Tiedesäätiön suurimman 100 000 euron apurahan saivat LT Anniina Färkkilä ja FT Janne Mäkelä. Post-doc apurahoja myönnettiin seitsemälle äskettäin väitelleelle tutkijalle tutkimustyön jatkamiseen ulkomailla. Lisäksi myönnettiin 22 apurahaa väitöskirjaa tekevälle nuorelle tutkijalle.

Tiedesäätiö jakaa vuosittain sijoitustuottonsa apurahoina nuorille tutkijoille tai äskettäin väitelleille tutkimustyön jatkamista varten. Suurimmat Instrumentarium Fellow apurahat jaetaan vastikään ulkomailta Suomeen palaaville itsenäistyville tutkijoille joko oman tutkimusryhmän perustamiseen tai oman tutkimusryhmän vahvistamiseen. Säätiön rahoitus kohdentuu lääketieteen ja lääketieteen tekniikan sekä niihin liittyvän luonnontieteellisen ja taloustieteellisen tutkimuksen tukemiseen.

Instrumentarium Fellow apurahat

Munasarjasyöpä tappaa Euroopassa vuosittain yli 40 000 naista. Yksi syövän etenemisen edellytyksistä on elimistön immuunipuolustuksen välttäminen. Syöpäsolut ovatkin kehittäneet useita immuunipuolustusta heikentäviä mekanismeja. Lääketieteen tohtori Anniina Färkkilän tavoitteena on paljastaa uusia viestireittejä ja solutyyppejä, jotka osallistuvat immuunijärjestelmältä piiloutumiseen munasarjasyövässä. Tutkimustulosten avulla voidaan löytää immunoterapia- ja yhdistelmähoitoja yleiseen ja tappavaan munasarjasyöpään. Färkkilä on työskennellyt vuodesta 2017 alkaen Dana-Farber syöpäinstituutissa Bostonissa. Säätiön myöntämä 100 000 euron apuraha mahdollistaa Färkkilän oman tutkimusryhmän työn ONCOSYS -tutkimusohjelmassa Helsingin yliopistossa.  Säätiön toinen 100 000 euron apuraha myönnettiin filosofian tohtori Janne Mäkelälle ruston tribologialaboratorion perustamiseen Itä-Suomen yliopistoon.

Post-doc apurahat

Yleisin rasvamaksan syy on vyötärölihavuus. Maksan rasvoittuminen on vahvassa yhteydessä aikuistyypin diabeteksen ilmaantumiseen. Alkoholista riippumatonta rasvamaksatautia sairastaa noin 25 % väestöstä. Tätä tautia on kahta päätyyppiä: ylipainoon liittyvä ja perintötekijöihin liittyvä muoto. Lääketieteen tohtori Panu Luukkonen sai 52 000 euron post-doc apurahan rasvamaksan heterogeenisyyttä selvittävälle hankkeelle. Luukkonen suorittaa tutkimuksen prof. Gerald Shulmanin laboratoriossa Yalen yliopistossa. Mahalaukun ja ruokatorven syövän tutkimukseen myönnettiin 50 000 euron apuraha filosofian tohtori Pranshu Sahgalille, joka tekee post-doc vaiheen tutkimusta Dana-Farber syöpäinstituutissa Yhdysvalloissa. Yhteensä säätiö jakoi 362 000 euroa seitsemälle post-doc tutkijalle vuoden mittaista ulkomailla tapahtuvaa tutkimustyötä varten.

Säätiön hallituksen puheenjohtaja, dosentti Markku Mäkijärvi, on tyytyväinen apurahojen määrästä Suomeen palaaville itsenäistyville tutkijoille ja väitelleille tohtoreille. ”Säätiö on tunnistanut tarpeen nuorten tieteentekijöiden rahoituksessa. Olemme iloisia, että voimme edistää tutkijoiden urakehitystä ja omien tutkimusryhmien muodostumista.” Instrumentariumin tiedesäätiö vastaanotti haussa 412 hakemusta. Yhteenlaskettu haettu rahoitus oli 10,6 miljoonaa euroa. Onnistumisprosentti jäi alle kymmenen ja valitettavan moni erinomainen hakemus jäi ilman rahoitusta, kertoo tiedesäätiön asiamies FT Markku Lämsä.

Lisätietoja

FT Markku Lämsä, Instrumentariumin tiedesäätiön asiamies
Sähköposti markku.lamsa@instrufoundation.fi
Puh. 040 501 5800

Apurahansaajat

LT Anniina Färkkilä, Helsingin yliopisto
Sähköposti anniina.farkkila@helsinki.fi
Puh. 050 596 7786

FT Janne T.A. Mäkelä, Itä-Suomen yliopisto
Sähköposti janne.makela@uef.fi
Puh. 044 020 4034

LT Panu Luukkonen, Helsingin yliopisto
Sähköposti panu.luukkonen@fimnet.fi
Puh. +1 475 300 8865

FT Pranshu Sahgal, Turun yliopisto
prasah@utu.fi ja pranshusahgal@gmail.com
Puh. 046 8424420

Lista apurahojen saajista julkaistaan säätiön internetsivuilla: www.instrufoundation.fi
Apurahojen julkistamistilaisuus on tiistaina 12.3.2018 klo 16:00 alkaen, Kuortaneenkatu 2, Helsinki.

Instrumentariumin tiedesäätiö 12.3.2019