Uusia menetelmiä syövän selättämiseksi

Syöpä on yksi johtavista kuolinsyistä kehittyneissä maissa. Instrumentariumin tiedesäätiö on päättänyt rahoittaa uuden sukupolven teknologioita syövän tunnistamiseen, hoidon tehostamiseen ja syövän selättämiseen. Tiedesäätiön suurimman 100 000 euron apurahan sai FT Teijo Pellinen Helsingin yliopistosta. Tänä vuonna säätiö jakoi apurahoja yhteensä 950 000 euroa.

Joka kolmas ihminen sairastuu syöpään jossakin elämänsä vaiheessa. Syövän syntyyn vaikuttavat geneettiset, epigeneettiset ja ympäristötekijät. Syövän riski suurenee iän myötä. Vaikka suurin osa syövistä on satunnaista, niin positiivinen sukuhistoria syövän suhteen on yksi suurimmista riskitekijöistä. 5-10 % kaikista syövistä liittyy periytyvään alttiuteen.

Uuden sukupolven sekvensointitekniikat ovat mahdollistaneet laajamittaisen, samanaikaisen DNA sekvensoinnin suuresta määrästä näytteitä ja kohdennettujen paneelitutkimusten tulemisen kliiniseen käyttöön. Koko genomin laajuiset analyysit ovat käytössä uusien syövälle altistavien geneettisten riskitekijöiden kartoittamisessa. Erikoislääkäri, LT Maria Haanpää tutkii perinnöllisten tekijöiden roolia syöpäalttiuteen Standfordin yliopistossa, jossa hän jatkaa tutkijavierailuaan säätiön myöntämällä 65 000 euron apurahalla.

Geenimuutokset eivät kuitenkaan ole olleet yksinään riittäviä määrittelemään moniulotteisen syövän taudinkuvaa ja ennustamaan hoitovasteita tai mahdollista resistenttiyttä hoidoille. FT Teijo Pellisen tutkimuksessa luokitellaan uuden monivärikuvantamismenetelmän avulla syöpäkudoksia erilaisiin ilmiasuluokkiin (fenotyyppeihin). Pellinen, joka työskentelee Suomen molekyylilääketieteen instituutissa, sai Instrumentariumin tiedesäätiön suurimman 100 000 euron Instrufoundation Fellow -apurahan.  Hänen uudet monitasoiset ilmiasuluokat toimivat uusina biomarkkereina ja ennustavat potilaiden taudin etenemistä ja lääkehoitojen tehokkuutta. Tutkimuksen keskeinen tavoite on ymmärtää paremmin syövän heterogeenistä ilmiasua, sekä muun muassa sitä miten nämä eri ilmiasut mahdollisesti liittyvät geenimutaatioihin. Pellisen tutkimuksen tuloksina odotetaan löytyvän useita uusia syövän ilmiasuja, joita lopulta voidaan hyödyntää myös yksilöllisten lääkehoitojen valinnassa.

Perinnöllisten sairauksien hoito on vaativaa ja hyvin kallista, ja ne aiheuttavat huomattavaa inhimillistä kärsimystä kantajilleen. LT, FT Emma Haapaniemi (Helsingin yliopisto) pyrkii luomaan CRISPR-Cas -tekniikkaan perustuvan ja parantavan geenihoidon perinnöllisiä verisairauksia sairastaville potilaille. CRISPR-menetelmässä viallinen geeni korjataan, mikä mahdollistaa yksittäisten geenimutaatioiden korjaamisen. Haapaniemen myönnettiin 50 000 euroa tutkijavierailuun Karoliiniseen Instituuttiin.

”Mielestämme lääketieteen teknologian kehittyminen avaa huikeita mahdollisuuksia alan tulevaisuudelle, ja säätiö haluaa osaltaan olla tukemassa suomalaisen osaamisen ja teknologisten innovaatioiden syntymistä ja kansainvälistämistä”, hallituksen puheenjohtaja dosentti Markku Mäkijärvi kertoo. Kaikkiaan Instrumentariumin tiedesäätiö jakoi 43 apurahaa. Pääosa apurahoista meni väitöskirjatyötä valmisteleville lääketieteen, luonnontieteiden ja tekniikan tutkijoille. Tiedesäätiön asiamies FT Markku Lämsä kiittää hakemusten (420 kpl) arviointiin osallistuneita kaiken kaikkiaan 60 huippu asiantuntijaa.

Lisätietoja
FT Markku Lämsä, Instrumentariumin tiedesäätiön asiamies
Sähköposti markku.lamsa@instrufoundation.fi
Puh. 040 501 5800

Apurahansaajat
FT Teijo Pellinen, Helsingin yliopisto
Sähköposti teijo.pellinen@helsinki.fi
Puh. 050 3005688

LT Maria Haanpää, Standfordin yliopisto, USA
Sähköposti mhaanpaa@stanford.edu & maria.haanpaa@fimnet.fi
Puh. 650 460 9285

LT, FT Emma Haapaniemi, Helsingin yliopisto
Sähköposti emma.haapaniemi@ki.se
Puh. 044 2111577

Lista apurahojen saajista julkaistaan säätiön internetsivuilla: www.instrufoundation.fi

Apurahojen julkistamistilaisuus on tiistaina 13.3.2018 klo 16:00 alkaen, Kuortaneenkatu 2, Helsinki.

Instrumentariumin tiedesäätiö 13.3.2018