Merkittävä tutkijapalkinto säätiön hallituksen puheenjohtajalle akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttualalle

Amerikan geeni- ja soluterapiayhdistys (American Society of Gene and Cell Therapy) on myöntänyt vuoden 2016 korkeimman tutkijapalkintonsa akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttualalle, jonka tutkimusryhmä toimii Itä-Suomen yliopiston A.I. Virtanen -instituutissa. Outstanding Achievement Award -palkinto on merkittävin vuosittain jaettava geeniterapian alan palkinto ja se myönnettiin vasta toisen kerran eurooppalaiselle tutkijalle.

Palkinnon perusteluissa todetaan professori Ylä-Herttualan merkittävä pitkäjänteinen työ geenihoitojen kehittämiseksi kansanterveyden kannalta keskeisten tautien, kuten sydän- ja verisuonitautien ja pahalaatuisten kasvainten hoitoon. Lisäksi tutkimuspalkinnon perusteluissa mainitaan merkittävät saavutukset uuden sukupolven geenikuljettimien suunnittelussa sekä geenilääkkeiden valmistusmenetelmien kehittämisessä. Akatemiaprofessori Ylä-Herttualan johdolla on suoritettu toistaiseksi kahdeksan kliinistä geenihoitokoetta, joihin on osallistunut potilaita sekä Suomesta että muualta Euroopasta.

Ylä-Herttualan tutkimustyön merkittävimpinä rahoittajina ovat toimineet Suomen Akatemia, Euroopan Unioni, Sigrid Juséliuksen Säätiö, Sydäntutkimussäätiö sekä Kuopion yliopistollinen sairaala.

Alkuperäinen uutinen: http://www.uef.fi/fi/-/merkittava-tutkijapalkinto-akatemiaprofessori-seppo-yla-herttualalle

Instrumentariumin tiedesäätiö 9.5.2016