Instrumentariumin Tiedesäätiön sai uuden asiamiehen

Instrumentariumin Tiedesäätiö on valinnut filosofian tohtori Markku Lämsän, 53, säätiön asiamieheksi vuoden 2016 alusta lähtien. Lämsä hoitaa tehtävää sivutoimisena.

Instrumentariumin Tiedesäätiö on yksi Suomen merkittävimmistä lääketieteen sekä teknisten ja luonnontieteiden laitteisiin ja menetelmiin liittyvää tutkimustyötä rahoittava säätiö. Säätiö rahoittaa myös näiden alojen taloustieteellistä tutkimusta.

Nykyinen asiamies TkT Pekka Meriläinen, 66 on toiminut säätiön asiamiehenä vuodesta 2010 alkaen ja siirtyy eläkkeelle vuoden vaihteessa. Meriläinen on tehnyt pitkän uran Instrumentarium yhtiön palveluksessa, sekä GE Healthcare Finlandin tutkimusjohtajana että toiminut myös lääketieteellisen tekniikan innovaatiotoiminnan professorina Teknillisellä korkeakoululla.”Tärkeintä työssäni on ollut mahdollisuus tutustua ja olla vaikuttamassa sekä suomalaisen lääketieteen että lääketieteen tekniikan huippututkimuksen rahoitukseen”, sanoo Meriläinen.

Säätiön perustamiseen vaikuttanut keskeinen taho, vuonna 1900 aloittanut Instrumentarium Oyj lopetti toimintansa vuonna 2004, kun amerikkalainen General Electric osti yrityksen. Tiedesäätiö jatkaa itsenäisenä säädekirjan toteuttamista suomalaisen tieteen edistämiseksi. ”Instrumentariumilla on myös minulle erityinen asema. Lukion, armeijan ja elektroniikka-asentajaksi opiskeltuani työskentelin kesän 1984 Espoon Kilon Instrumentariumin huollossa”, kertoo Lämsä.

Vuonna 1970 perustettu säätiö jakaa vuodessa lähes miljoonan euron verran apurahoja. Säätiöt tekevät arvokasta työtä erityisesti nuorten tutkijoiden koulutuksen ja tutkimustyön edistämisessä. Viimeisen viiden vuoden aikana 175 lääketieteen ja tekniikan tutkijaa on rahoittanut opintojaan säätiön apurahoilla. ”Jatkossa pyrimme kasvattamaan jaettavien apurahojen määrää äskettäin väitelleille tohtoreille ulkomailla tapahtuvaa tutkimustyötä varten ja samalla tukemaan heidän tieteellistä urakehitystä”, sanoo säätiön hallituksen puheenjohtaja akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttuala.

Instrufoundation Fellow- apuraha (100 000 euroa) on tarkoitettu vuoden mittaista Suomessa tapahtuvaa tutkimustyötä varten. Apurahan ovat saaneet mm. aivotutkija Pirita Hotulainen hermosolujen verkoston roolista muistiin ja oppimiseen, Satu Mustjoki verisyöpätutkimuksiin, Ulla Pirvola kuulovamman parantamiseen tähtäävän uuden hoitomuodon kehittämiseen, Kirmo Wartiovaara työhön kantasolusta hammassoluksi tutkimukseen sekä Tero Järvinen sidekudospohjaisten uusien hoitomuotojen kehittämiseen.

Tiukat taloudelliset ajat näkyvät myös säätiön toiminnassa. Hakijamäärät ovat kasvaneet samaan aikaan kun tutkimus- ja innovaatiorahoitusta on leikattu Suomessa. Säätiön hallitus on linjannut tavoitteeksi jakaa apurahoja miljoonalla eurolla vuosittain. Se vaatii hyvää tasapainoa sekä apurahapolitiikan että varainkeruun välillä. ”Instrumentariumin Tiedesäätiö arvostaakin jokaista saamaansa lahjoitusta ja huomioi jokaisen lahjoittajan”, vakuuttaa Lämsä.

Yhteystiedot
FT Markku Lämsä, Instrumentariumin Tiedesäätiön asiamies
markku.lamsa(et)saunalahti.fi
040 - 501 5800

Prof. Seppo Ylä-Herttuala, Instrumentariumin Tiedesäätiön puheenjohtaja
seppo.ylaherttuala(at)uef.fi
050 - 592 4067

Irmeli Kosonen, Instrumentariumin Tiedesäätiön sihteeri
irmeli.kosonen(et)instrufoundation.fi
040 - 778 1656

Instrumentariumin tiedesäätiö 13.1.2016