Sappihappo ja mikrobit terveytesi vaalijoina

Sappihappo ja suolen mikrobit ovat tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat muun muassa lihavuuteen ja kakkostyypin diabetekseen. Niitä säätelemällä voidaan tulevaisuudessa estää ja hidastaa monia terveysongelmia.

Prince Dadson tutkii Turun yliopistossa sappihapon ja suoliston mikrobien vaikutusta lihavuuteen ja kakkostyypin diabetekseen. Tutkimuksen pohjalta on tarkoitus kehittää lääkkeitä, joilla voidaan aikaisempaa tehokkaammin hoitaa näitä elintasotauteja.

"Sappihappo säätelee glukoosi- ja lipidiaineenvaihduntaamme, joka vaikuttaa suolistomme mikrobiston koostumukseen. Toisaalta mikrobiston koostumus näyttää vastaavasti myös parantavan sappihapon toimintaedellytyksiä. Siksi olen erityisesti kiinnostunut näiden kahden eri tekijän yhteisvaikutuksesta lihavuuteen ja kakkostyypin diabetekseen. Kiinnostava yksittäinen kysymys, johon etsin tutkimuksessani vastausta, on sappihapon ja mikrobien vaikutus diabeteksen remissioon lihavuusleikkauksen tuoman painonpudotuksen jälkeen", kertoo Dadson tutkimuksestaan.

Instrumentariumin Tiedesäätiö on tukenut Dadsonin tutkimusta myöntämällä keväällä 2022 hänelle 30 000 euron henkilökohtaisen post-doc -apurahan. 

Tehokkaampia ja turvallisempia lääkkeitä

Prince Dadson on tutkija, jolla on vuosien kokemus aineenvaihdunnasta ja lihavuuden metabolisista seurauksista. Hänellä on tohtorin tutkinto kliinisestä fysiologiasta ja isotooppilääketieteestä. Lisäksi hän on biolääketieteen maisteri. Hän aikoo jatkaa tiedemiehen uraansa metabolisen tutkimuksen parissa myös lähitulevaisuudessa.

"Tutkimus on tällä hetkellä tiedonkeruuvaiheessa. Keräämme tutkittavilta henkilöiltä kudosnäytteitä ja teemme niille biomolekyylianalyyseja. Näiden analyysien kautta saatujen biomarkkerien pohjalta voidaan toivottavasti kehittää tehokkaampia ja turvallisempia lääkkeitä liikalihavuuden, diabeteksen ja niihin liittyvien komplikaatioiden hoitoon", uskoo Dadson.

Paremmat mahdollisuudet tutkimuksen tekemiseen

Instrumentariumin tiedesäätiö edistää ja tukee maamme lääketieteen sekä teknisten ja luonnontieteiden laitteisiin ja menetelmiin liittyvää tutkimustyötä. Säätiö tukee myös edellä mainittujen alojen taloustieteellistä tutkimusta. Tiedesäätiö jakaa useita apurahoja vuosittain. Viimeisten vuosien aikana säätiö on kasvattanut myöntämien apurahojen kokonaismäärää pitkäjänteisesti. Hakemusten tieteellisestä arvioinnista vastaavat aina säätiön hallituksen nimeämät puolueettomat asiantuntijat.

"Sain Instrumentariumin tiedesäätiön post doc -apurahan keväällä 2022. Sen avulla olen voinut edistää tutkimustyötäni sappihapon, suoliston mikrobien, kakkostyypin diabeteksen ja metabolismin parissa. Olen päässyt paremmin keskittymään tutkimustyöhöni, koska olen voinut apurahan avulla huolehtia päivittäiseen elämääni liittyvistä kuluista", kertoo Dadson.

Teksti: Kai Tarkka / Viestintäpalvelu Taika Oy
Kuva: Turun yliopisto

Instrumentariumin tiedesäätiö 21.6.2022