Vuoden 2019 apurahat

Instrumentariumin tiedesäätiö julkistaa vuoden 2019 apurahat haettavaksi touko-kesäkuussa 2018.
 

Instrumentariumin tiedesäätiön apurahat vuodelle 2019 tulevat haettaviksi alustavan aikataulun mukaan 1.6.-17.9.2018. Säätiö tukee ensisijaisesti maamme lääketieteen sekä teknisten ja luonnontieteiden laitteisiin ja menetelmiin liittyvää tutkimustyötä sekä näiden alojen taloustieteellistä tutkimusta. Säätiö voi tukea myös muuta korkeatasoista lääketieteellistä, luonnontieteellistä ja teknologista perustutkimusta, joka edistää säätiön tarkoitusta.

Tärkein kohderyhmä on väitöskirjaa valmistelevat tutkijat. Säätiö myöntää myös äskettäin väitelleiden tohtorien tieteellisen urakehityksen tukemiseen henkilökohtaisia post doc -apurahoja vähintään yhden (1) vuoden mittaista ulkomailla tapahtuvaa tutkimustyötä varten. Lisäksi säätiö julistaa haettavaksi yhden varttuneille tutkijoille tarkoitetun 100 000 euron suuruisen Instrufoundation Fellow - apurahan yhden (1) vuoden Suomessa työskentelyä varten.

Hakemukset pyydetään jättämään sähköisesti säätiön kotisivulla sijaitsevan linkin kautta. Hakemusten viimeinen jättöpäivä on maanantaina 17.9.2018.

Apurahan saaneiden nimi, avustuksen kohde ja myönnetty summa julkaistaan maaliskuussa 2019 tiedesäätiön kotisivulla.

Apurahansaajien eläkevakuuttaminen toteutetaan maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti. Lain mukaan vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia niitä Suomessa asuvia apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomesta myönnetyn työskentelyapurahan. Lisätietoa saa Maatalousyrittäjien Eläkelaitoksesta www.mela.fi.

Hakemusten verkkopalvelu https://apurahat.fi/inshaku avataan 1.6.2018. 

Lisätietoja antavat:

Säätiön sihteeri
Irmeli Kosonen
irmeli.kosonen(at)instrufoundation.fi
puh. 040 778 1656

Säätiön asiamies
Markku Lämsä
markku.lamsa(at)instrufoundation.fi
puh. 040 501 5800