FAQ

Vinkkejä apurahan hakemiseen

Mitä tarkoitusta varten apurahaa voi hakea?

Tutkimussuunnitelman on täytettävä haun teemat ja aihealueet. Tiedesäätiö myöntää ensisijaisesti apurahoja seuraaviin tarkoituksiin:

  • väitöskirjaan tähtäävään Suomessa tapahtuvaan tutkimustyöhön
  • post doc-apurahoja vähintään vuoden mittaista ulkomailla tapahtuvaa tutkimustyötä varten
  • kaksi 100 000 euron Instrufoundation Fellow-apurahaa vastikään ulkomailta Suomeen palaavalle itsenäistyvälle tutkijalle joko oman tutkimusryhmän perustamiseen tai tutkijan jo olemassa olevan tutkimusryhmän vahvistamiseen vuoden mittaista Suomessa työskentelyä varten

Paljonko apurahaa voi hakea?

Hakijan on hyvä katsoa aikaisempien vuosien apurahojen käyttötarkoituksia ja apurahojen suuruusluokat ennen hakemuksen jättämistä. Post-doc apurahan suuruus on ollut viime vuosina noin 50 000 euroa ja väitöskirjatyön apurahat ovat vaihdelleet 10 000 – 22 000 euron välillä. Instrufoundation Fellow-apurahan suuruus on 100 000 euroa.

Väitöskirjatyö- ja post-doc apurahat ovat henkilökohtaisia ja myönnetään haetun ajan elinkustannusten kattamiseen. Post doc-apurahat myönnetään vuoden työskentelyä varten ja väitöskirjatyöt vähintään neljäksi kuukaudeksi (tavallisimmin haettu jakso on yksi vuosi).

Voidaanko haettua apurahasummaa leikata?

Säätiö voi joutua leikkaamaan haettua apurahasummaa. Tyypillisesti odotamme, että suorituspaikka tarjoaa työlle tarvittavan tutkimusympäristön, jolloin laite- ja materiaalihankinnat voidaan jättää hyväksymättä. 

Mihin apurahaa ei voi saada?

  • Tiedesäätiö ei myönnä apurahoja perustutkintoon tähtäävän opiskelun rahoittamiseen.
  • Apurahoja ei myönnetä yksinomaan konferenssimatkoihin, mutta tällaiset matkat voivat sisältyä myönnettävään apurahaan.
  • Säätiö ei rahoita tapahtumien kuten konferenssien, seminaarien yms.  järjestämistä.
  • Apurahaa ei myönnetä edelleen jaettavaksi uusiksi apurahoiksi tai palkinnoiksi.

Saanko perustelut apurahapäätöksestä?

Instrumentariumin tiedesäätiö ei perustele apurahapäätöksiä. Tiedesäätiö saa vuosittain satoja hakemuksia, joille ei kaikille kuitenkaan voida myöntää apurahaa.

Voiko apurahan saada useammin kuin kerran?

Tiedesäätiön apurahaa on mahdollista hakea uudelleen hyvin edenneeseen väitöskirjatyöhön.

Tutustu apurahalomakkeeseen

Voit tutustua Tiedesäätiön apurahalomakkeeseen ja sen englanninkielisen käännökseen avaamalla alla olevan pdf-tiedoston.