Juhlavuoden 2020 apurahat

Instrumentariumin tiedesäätiö täyttää 50 vuotta vuonna 2020. Juhlavuoden kunniaksi säätiö on varannut 2 miljoonaa euroa lääketieteen ja lääketieteen tekniikan sekä niihin liittyvän luonnontieteellisen ja taloustieteellisen tutkimuksen tukemiseen. Säätiö julistaa ensimmäistä kertaa haettavaksi Silmu -apurahat tutkijainnovaattoreille ja tiedeyrittäjille.


Säätiö tarkoituksena on tukea ensisijaisesti maamme lääketieteen sekä teknisten ja luonnontieteiden laitteisiin ja menetelmiin liittyvää tutkimustyötä sekä näiden alojen taloustieteellistä tutkimusta. Säätiö voi tukea myös muuta korkeatasoista lääketieteellistä, luonnontieteellistä ja teknologista perustutkimusta, joka edistää säätiön tarkoitusta. Säätiön apurahat vuodelle 2020 ovat haettavissa 10.6. – 9.9.2019.

1. Instrufoundation Fellow apurahat (á 100 000 €, 5 kpl)

Apuraha on tarkoitettu vastikään ulkomailta Suomeen palaavalle itsenäistyvälle tutkijalle joko oman tutkimusryhmän perustamiseen tai tutkijan jo olemassa olevan tutkimusryhmän vahvistamiseen. Fellow apuraha on tarkoitettu käytettäväksi Suomessa yhden vuoden aikana tehtävää tutkimustyötä varten.

2. Silmu -apurahat (á 50 000 €, 5 kpl)

Säätiön uusi Silmu -apuraha on tarkoitettu tutkijainnovaattoreille ja tiedeyrittäjille uutta liiketoimintaa edistäviin innovatiivisiin projekteihin. Projektin kesto on yksi vuosi ja sen suorituspaikka on Suomi. Apurahan edellytyksenä on, että hakijalla (tiimillä) on oikeudet tutkimuslähtöiseen innovaatioon. Keksintöilmoitukset on käsitelty ja oikeuksista tulee olla allekirjoitettu siirtosopimus. Lisäksi idean kaupallistamista varten on perustettu spin-out yritys, joka on rekisteröity Suomeen (Y-tunnus olemassa). Apuraha maksetaan yritykselle.

3. Post-doc -apurahat 

Henkilökohtainen apuraha on tarkoitettu äskettäin väitelleiden tohtorien tieteellisen urakehityksen tukemiseen enintään kahden vuoden mittaista ulkomailla tapahtuvaa tutkimustyötä varten. Apuraha voi kattaa kaikki ulkomailla työskentelystä aiheutuvat kulut, kuten matka- ja muuttokustannukset sekä koulumaksut ja vakuutukset. Myönnettävä summa perustuu hakijan esittämään kustannusarvioon.

4. Apurahat väitöskirjatyöhön

Henkilökohtainen jatko-opiskeluapuraha on tarkoitettu päätoimiseen väitöskirjatyön tekemiseen Suomessa. Apuraha myönnetään yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hakemukset pyydetään jättämään sähköisesti säätiön kotisivulla sijaitsevan linkin kautta. Hakemusten viimeinen jättöpäivä on maanantaina 9.9.2019. Apurahan saaneiden nimi, avustuksen kohde ja myönnetty summa julkaistaan maaliskuussa 2020 säätiön kotisivulla.

Apurahansaajien eläkevakuuttaminen toteutetaan maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti. Lain mukaan vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia niitä Suomessa asuvia apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomesta myönnetyn työskentelyapurahan. Lisätietoa saa Maatalousyrittäjien Eläkelaitoksesta www.mela.fi.

Hakemusten verkkopalvelu https://instru.apurahat.fi avataan 10.6.2019. 

Lisätietoja antavat:

Säätiön sihteeri
Irmeli Kosonen
irmeli.kosonen(at)instrufoundation.fi
puh. 040 778 1656

Säätiön asiamies
Markku Lämsä
markku.lamsa(at)instrufoundation.fi
puh. 040 501 5800

Instrumentariumin Tiedesäätiön hallitus