Materials

For the media (in Finnish)

  • Instrumentariumin Tiedesäätiö sr:n logo (png, 35 KB)
     
  • Instrumentariumin Tiedesäätiö sr:n säännöt (pdf, 97 KB)
    Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt Instrumentariumin Tiedesäätiö sr:n (Instrumentarium Science Foundation sr) uudistetut säännöt 25.1.2018. Säännöt ovat uuden säätiölain 487/2015 mukaiset. 
  • Tietosuojaseloste (pdf, 151 KB)
    Rekisterinpitäjän tulee laatia jokaisesta eri henkilörekisteristä rekisteriseloste, joka on pidettävä yleisesti saatavilla esimerkiksi rekisterinpitäjän toimipaikassa tai verkkopalvelussa. Samaan henkilörekisteriin kuuluvat erikseen pidetyt atk-rekisterit ja manuaaliset luettelot ja kortistot, jos niitä käytetään saman tehtävän hoitamiseen.